Regulamentul General de Protecție a Datelor (EU) 2016/679, VACAJU ARTIZAN SRL cu sediul social în Str. Ion Urdăreanu nr. 34A, sector 5, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4330/17.03.2004, cod fiscal RO RO16247121, telefon 0790VACAJU